BIKE PEAK je súčasťou konceptu Shimano Service Center (SSC), ktorý predstavuje výnimočnú koncepciu charkterizujúcu kvalitu a jedinečnosť značky SHIMANO. Koncepcia je tvorená exkluzívnou celoeurópskou sieťou SSC, ktorá sa vyznačuje a je zameraná na komplexný servis komponentov Shimano.

Shimano Service Center ponúka jedinečné výhody v nasledovných oblastiach:

  • Servis: opravy do 24 hodín, technické zručnosti a know-how mechanika SSC, mechanik je povinný absolvovať všetky technické skúšky a získať príslušné certifikáty, ktoré je potrebné ročne aktualizovať
  • Dostupnosť: široký sortiment produktov Shimano umiestnený na predajni/v servise, disponovanie najnovšími komponentmi Shimano
  • Skúsenosti: Shimano „špecialista“ vyznačujúci sa jedinečnými skúsenosťami s produktmi Shimano. Sme hrdí, že naša predajňa splnila všetky prísne podmienky a aj vďaka tomu garantujeme najvyššiu technickú úroveň poskytovaných servisných služieb v našom SSC BIKE PEAK.