AKCIA NA BIKEFITTING! ZĽAVA 33 %!

Lepší výkon vďaka správnemu nastaveniu bicykla

Výkon a pohodlie, touto kombináciou získate perfektnú jazdnú pozíciu. Žiadne pohodlie, žiadny výkon. Yin a Yang Vášho materiálneho vybavenia.

Cieľom merania je optimálne zladenie človeka a bicykla. Bicykel sa prispôsobí jazdcovi aj vďaka poznaniu fyziologických vlastností a individualít každého jazdca, ktoré treba spoznať pre správne nastavenie. V súlade s nastavením bicykla je aj „nastavenie“ jazdca, aby spolu vytvorili jeden fungujúci celok.

Statické meranie

Základ prispôsobenia bicykla jazdcovi je v zohľadnení rôznych antropometrických údajov cyklistu. Tieto precízne zistené rozmery tela, veľkosť chodidla a typ sedla sú zohľadnené a vyhodnotené bikefitting.com softvérom.

Výsledkom merania je analýza dát obsahujúca všetky príslušné rozmery potrebné pre nastavenie optimálnej polohy sedla. Na základe tohto odporúčania môže byť bicykel nastavený, alebo môžu byť dáta podkladom pre vyskladanie nového bicykla. V meracom softvéri na bikefitting.com sú taktiež uvedené odporúčané veľkosti cestných aj horských bicyklov rôznych výrobcov. V súčasnosti tento modul obsahuje 54 značiek bicyklov. Vďaka meraniu si teda môžete nechať nastaviť svoj vysnívaný bicykel.

Dynamické meranie

Simulátor pozície stelesňuje precíznu dynamickú analýzu posedu, individuálne a reálne. Odporúčaná poloha sedadla na základe softvéru bikefitting.com môže byť presne prenesená do polohy simulátora. Rýchla výmena sedla, riadidiel a variabilita dĺžky kľúk umožňuje prispôsobenie nastavenia na skutočnú pozíciu. Pomocou laserového lúča môžu byť tieto dáta prenesené aj na zákazníkov bicykel.

3D analýza pedálovania - reálny výkon

Analýza pedálovania je jadrom merania. Vynaložená sila šliapania môže (a zvyčajne býva) u jazdcov rozdielna pre pravú a ľavú nohu a táto môže byť graficky znázornená v reálnom čase v troch rozmeroch. Vďaka týmto údajom možno nerovnosti identifikovať a stanoviť opatrenia na ich korigovanie alebo úplné odstránenie.

Skutočné silové vektory priamo na pedáloch. Efektívne zobrazenie vynaloženej energie s prihliadnutím na radiálne a tangenciálne sily na pedáloch. Zobrazenie skutočnej sily, ktorá pôsobí na pedál a to s maximálnou presnosťou.
Všetky pôsobiace sily sú merané nezávisle na pravej a ľavej kľuke v zobrazení poskytnú jazdcovi jasnú predstavu o pomere síl. Odchýlky sú detailne analyzované.
Identifikovanie rozloženia sily na pedál môže pomôcť pri zlepšovaní rozhrania chodidlo-tretra-pedál a takisto značne zvýšiť stabilitu nohy a rovnováhu na bicykli.

3D analýza pohybu

Shimano Dynamics Lab Technology a bikefitting.com nastavujú nové štandardy pre 3D analýzu pohybu. Rýchla, precízna a ľahko použiteľná 3D analýza pohybu znázorňuje jazdcovi v reálnom čase dynamický pohyb. Kamera zachytáva označené body na tele športovca. Všetky pohyby a výsledné uhly sú reprezentované softvérom v reálnom čase. To umožňuje kontinuálne a na milimeter presné zmeny polohy sedla za jazdy, bez toho, aby jazdec musel opustiť simulátor. Každý jazdec je individuálne nameraný a je zohľadnené typ jeho jazdy, či už je to pretekár v 100% nasadení, alebo rekreačný jazdec.